olamysior.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszej Polityce Prywatności zawarte są podstawowe informacje dotyczące tego w jaki sposób wykorzystuję i przetwarzam Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej https://olamysior.com (nazywanej w dalszej części „Stroną”). Znajdziesz w niej także informacje o plikach cookies oraz innych narzędziach stosowanych na Stronie.
 2. Dla ułatwienia czytelności Polityki Prywatności, nie stosuję formalnego, prawniczego języka. Gdy używam zwrotów: „Ty”, „Twoje”, „Tobie”, itp., mam na myśli użytkownika Strony.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze Strony jest Aleksandra Mysior z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-437), ul. Wajdeloty 19/1 (dalej zwana „Administratorem”).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wytłumaczenie zasad, zgodnie z którymi odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony, a także przedstawienie uprawnień, które przysługują w związku z tym przetwarzaniem na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODZAJE DANYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE

 1. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej zbieram i przetwarzam w szczególności następujące dane: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy stron internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.
 2. W przypadku zapisania się przez Ciebie do newslettera przy wykorzystaniu formularza dostępnego na Stronie, przetwarzam podany przez Ciebie adres e-mail, na podstawie Twojej zgody udzielanej przy zapisywaniu się do newslettera.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzam również poprzez zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies i w ramach używania na Stronie narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Facebook Pixel. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:
  1. przesyłanie newsletterów lub informacji handlowych dotyczących Administratora i jego zaufanych partnerów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. pełne korzystanie ze Strony, poprawianie jakości i rozwój treści – do momentu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie sesyjne, albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookie z pamięci Twojego urządzenia, na którym uruchamiasz Stronę, przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie trwałe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym:
   - umożliwienie dostępu do Strony oraz utrzymanie pełnej funkcjonalności Strony;
   - prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu rozwoju i poprawy jakości usług oferowanych przez Administratora;
   - ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu;
   - przechowywanie w celach archiwalnych, w tym dla zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:
  1. w przypadku przetwarzania w związku z zapisem do newslettera – przez czas do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  2. w przypadku przetwarzania w związku z korzystaniem ze Strony i z pochodzącymi z niej plikami cookies – do czasu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki (przy tzw. plikach cookies sesyjnych) lub do czasu usunięcia przez Ciebie plików cookies z Twojego urządzenia, na którym uruchamiasz Stronę.
  3. w przypadku przetwarzania w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom przetwarzającym dane w moim imieniu i są to podmioty świadczące usługi:
  - archiwizacyjne,
  - informatyczne i nowych technologii,
  - marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji),
  - obsługi elektronicznej,
  - doradcze.
  Dane mogą zostać przekazane również do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych, w tym do organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji, w sytuacjach przewidzianych przepisami.
 7. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi dla Ciebie żadnych ujemnych konsekwencji, lecz może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej (z przyczyn technicznych).
 2. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych.
 3. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 4. Gdy jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy, tzn. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio innemu administratorowi.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody (np. w przypadku zapisu na newsletter), masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia.
 8. W przypadku przetwarzania danych poprzez pliki cookies na podstawie Twojej zgody, masz również prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia. Cofnięcia dokonasz podejmując działania, o których mowa w pkt 4 sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 9. Aby skorzystać z ww. praw możesz się ze mną skontaktować pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA, ul. 8 Marca 1/2, 78-200 Białogard, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

NEWSLETTER

 1. Na Stronie znajduje się formularz umożliwiający zapisanie się do newslettera.
 2. Zapisanie się do newslettera sprawia, że będę od czasu do czasu wysyłać na podany przy zapisie adres e-mail, wiadomości zawierające m. in. informacje o moich nowych wpisach na stronie, ciekawe wiadomości związane z tematyką Strony, jak również wiadomości dotyczące moich zaufanych partnerów.
 3. Wiadomości wysyłane przeze mnie mogą zawierać treści marketingowe na mój temat oraz treści marketingowe dotyczące moich zaufanych partnerów. W związku z tym, przy zapisie na newsletter konieczne jest wyrażenie na to zgody. Bez Twojej zgody nie będę mogła wysyłać Ci tych wiadomości.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony. co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
  3. poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania ze Strony,
  4. przechowywania danych odnośnie sesji anonimowego użytkownika, które są usuwane po zakończeniu korzystania ze Strony.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, wymagane do minimalnej obsługi pracy Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania,
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Weź pod uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Strony.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze mną zaufanych partnerów i rekalmodawców. Na Stronie funkcjonują następujące pliki cookies niepochodzące od Administratora:
  1. Google Analytics,
  2. Facebook Pixel.
  Powyższe narzędzia wykorzystuję do analizy zachowań użytkowników Strony. Narzędzia te zbierają dane o plikach cookies. Potrzebuję ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane jest Strona i jej poszczególne zakładki. Dane te wykorzystuję również do optymalizacji i rozwoju Strony.

Polityka prywatności

powrót na stronę główną

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W niniejszej Polityce Prywatności zawarte są podstawowe informacje dotyczące tego w jaki sposób wykorzystuję i przetwarzam Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej https://olamysior.com (nazywanej w dalszej części „Stroną”). Znajdziesz w niej także informacje o plikach cookies oraz innych narzędziach stosowanych na Stronie.
 2. Dla ułatwienia czytelności Polityki Prywatności, nie stosuję formalnego, prawniczego języka. Gdy używam zwrotów: „Ty”, „Twoje”, „Tobie”, itp., mam na myśli użytkownika Strony.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze Strony jest Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA z siedzibą w Białogardzie (kod pocztowy: 78-200), ul. 8 Marca 1/2 (dalej zwana „Administratorem”).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wytłumaczenie zasad, zgodnie z którymi odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony, a także przedstawienie uprawnień, które przysługują w związku z tym przetwarzaniem na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODZAJE DANYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE

 1. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej zbieram i przetwarzam w szczególności następujące dane: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy stron internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki.
 2. W przypadku zapisania się przez Ciebie do newslettera przy wykorzystaniu formularza dostępnego na Stronie, przetwarzam podany przez Ciebie adres e-mail, na podstawie Twojej zgody udzielanej przy zapisywaniu się do newslettera.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzam również poprzez zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies i w ramach używania na Stronie narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Facebook Pixel. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:
  1. przesyłanie newsletterów lub informacji handlowych dotyczących Administratora i jego zaufanych partnerów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. pełne korzystanie ze Strony, poprawianie jakości i rozwój treści – do momentu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie sesyjne, albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookie z pamięci Twojego urządzenia, na którym uruchamiasz Stronę, przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie trwałe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym:
   - umożliwienie dostępu do Strony oraz utrzymanie pełnej funkcjonalności Strony;
   - prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu rozwoju i poprawy jakości usług oferowanych przez Administratora;
   - ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu;
   - przechowywanie w celach archiwalnych, w tym dla zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:
  1. w przypadku przetwarzania w związku z zapisem do newslettera – przez czas do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  2. w przypadku przetwarzania w związku z korzystaniem ze Strony i z pochodzącymi z niej plikami cookies – do czasu zamknięcia przez Ciebie przeglądarki (przy tzw. plikach cookies sesyjnych) lub do czasu usunięcia przez Ciebie plików cookies z Twojego urządzenia, na którym uruchamiasz Stronę.
  3. w przypadku przetwarzania w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom przetwarzającym dane w moim imieniu i są to podmioty świadczące usługi:
  - archiwizacyjne,
  - informatyczne i nowych technologii,
  - marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji),
  - obsługi elektronicznej,
  - doradcze.
  Dane mogą zostać przekazane również do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych, w tym do organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji, w sytuacjach przewidzianych przepisami.
 7. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi dla Ciebie żadnych ujemnych konsekwencji, lecz może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej (z przyczyn technicznych).
 2. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych.
 3. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 4. Gdy jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy, tzn. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio innemu administratorowi.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody (np. w przypadku zapisu na newsletter), masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia.
 8. W przypadku przetwarzania danych poprzez pliki cookies na podstawie Twojej zgody, masz również prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia. Cofnięcia dokonasz podejmując działania, o których mowa w pkt 4 sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 9. Aby skorzystać z ww. praw możesz się ze mną skontaktować pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Aleksandra Kaźmierczak FASHION PR GRUPA, ul. 8 Marca 1/2, 78-200 Białogard, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

NEWSLETTER

 1. Na Stronie znajduje się formularz umożliwiający zapisanie się do newslettera.
 2. Zapisanie się do newslettera sprawia, że będę od czasu do czasu wysyłać na podany przy zapisie adres e-mail, wiadomości zawierające m. in. informacje o moich nowych wpisach na stronie, ciekawe wiadomości związane z tematyką Strony, jak również wiadomości dotyczące moich zaufanych partnerów.
 3. Wiadomości wysyłane przeze mnie mogą zawierać treści marketingowe na mój temat oraz treści marketingowe dotyczące moich zaufanych partnerów. W związku z tym, przy zapisie na newsletter konieczne jest wyrażenie na to zgody. Bez Twojej zgody nie będę mogła wysyłać Ci tych wiadomości.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony. co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
  3. poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania ze Strony,
  4. przechowywania danych odnośnie sesji anonimowego użytkownika, które są usuwane po zakończeniu korzystania ze Strony.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, wymagane do minimalnej obsługi pracy Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania,
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Weź pod uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Strony.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze mną zaufanych partnerów i rekalmodawców. Na Stronie funkcjonują następujące pliki cookies niepochodzące od Administratora:
  1. Google Analytics,
  2. Facebook Pixel.
  Powyższe narzędzia wykorzystuję do analizy zachowań użytkowników Strony. Narzędzia te zbierają dane o plikach cookies. Potrzebuję ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane jest Strona i jej poszczególne zakładki. Dane te wykorzystuję również do optymalizacji i rozwoju Strony.